Xe đẩy inox

Sắp xếp
XE CHỞ KHAY -35%

XE CHỞ KHAY

4.800.000 đ 3.100.000 đ
XE ĐẨY 3 TẦNG -31%

XE ĐẨY 3 TẦNG

4.590.000 đ 3.150.000 đ
XE ĐẨY 4 TẦNG -25%

XE ĐẨY 4 TẦNG

4.980.000 đ 3.750.000 đ
XE ĐẨY 5 TẦNG -24%

XE ĐẨY 5 TẦNG

5.900.000 đ 4.480.000 đ
XE ĐẨY MỘT TẦNG -35%
XE DỌN BÁT ĐĨA -27%

XE DỌN BÁT ĐĨA

4.900.000 đ 3.600.000 đ
XE THU BÁT ĐĨA -27%

XE THU BÁT ĐĨA

4.900.000 đ 3.580.000 đ